SDK Audit & Independent Reviews

Oudits en Onafhanklike Oorsigte

 • Statutêr en nie-statutêr
 • Stelsel evaluasies en aanbevelings
 • Ooreengekome prosedures
Lees verder
SDK Accounting and Financial Management

Rekeningkundige en Finansiële Bestuur

 • Maandelikse boekhouding
 • Berekening, voltooiing en voorlegging van BTW-opgawes
 • Berekening, voltooiing en voorlegging van SIBW ('PAYE')-opgawes
Lees verder
SDK Tax administration and planning

Belasting Administrasie en Beplanning

 • Inkomstebelasting (insluitende kapitaalwins- en skenkingsbelasting), BTW, SIBW, SBM
 • Berekening, voltooiing en indiening van verskeie opgawes
Lees verder
 • (English) Workmens Compensation Annual Returns due 30 April 2018
 • (English) PAYE Employer Annual Reconciliations must be submitted between 18 April and 31 May 2018 to SARS
 • (English) 28 February 2018 : Deadline for submission and payment of second provisional tax return
 • (English) Ensure you are tax compliant in order to obtain a Tax Clearance Certificate
 • 2017 EMP501 rekonsiliasies vir werkgewers moet ingedien word teen 31 Mei 2017.
 • Vanaf 1 April 2016 gaan alle SAID betalings elektronies gedoen moet word, geen meer tjeks sal aanvaar word nie
 • Eiendomsagente en prokureurs wat huurinkomste namens hulle kliënte ontvang, moet 6 maandelikse rekonsiliasies indien by SAID.
 • ‘n Ritboek moet gehou word indien jy ‘n reistoelae ontvang.
 • Slegs mediese onkostes betaal deur die belastingpligte is aftrekbaar met bewys van dokumentasie

Welkom

SDK Geoktrooieerde Rekenmeesters (SA) is ‘n gevestigde firma, wat bestaan uit toegewyde geoktrooieerde rekenmeesters en geregistreerde ouditeure.

Ons dinamiese span konsulteer met kliënte oor ‘n wye spektrum van industrieë. Ons bied verskeie dienste wat, onder andere, die volgende insluit: oudit, onafhanklike oorsigte, rekeningkundige dienste en finansiële bestuur, belastingbeplanning en administrasie, besigheidsadvies en konsultering, sekretariële dienste, testamente en boedelbeplanning en –administrasie.

Ons toewyding tot ‘n kultuur van deurlopende opleiding en professionele ontwikkeling verseker dat ons personeel ‘n hoë vlak van kundigheid handhaaf. Hierdie, tesame met ons fokus op integriteit, persoonlike diens asook die doelstelling om waarde toe te voeg, verseker dat ons kliënte die beste voordeel kry.

Lees verder